Sopiiko TyökkäriX Osk. sinulle?

TyökkäriX on sinulle paras vaihtoehto mikäli:

Haluaisit yrittää, mutta kynnys yrittäjäksi ryhtymiseksi tuntuu liian korkealta.

Sinulla on hyvä yritysajatus tai olet ehkä haaveillut voivasi toimia ja työskennellä itsenäisesti. Kuitenkin yrityksen perustaminen, eläketurvan järjestäminen, verotuksen monimutkaisuus, sosiaaliturvan puuttuminen, taloudelliset riskit, ym. yrittämiseen liittyvät asiat ovat tuntuneet liian hankalilta.

TyökkäriX:n kautta toimiessa eivät edellä kuvaillut seikat ole esteenä, koska omaa yritystä ei tarvitse perustaa. Toiminnan aloittamiseksi riittää, että liityt osuuskuntamme jäseneksi. Voit keskittyä omaan työhösi ja sen markkinointiin, me hoidamme käytännössä kaiken muun. Asiantuntemuksemme on aina käytössäsi, voit aina kysyä meiltä neuvoa esim. markkinointiin, hinnoitteluun ja sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Toimit ammatissa, joka edellyttää työn laskuttamista.

Monet kauttamme toimivat ammattilaiset edustavat aloja, joilla työn tekeminen vaatii tehdyn työn laskuttamista. Yrittäjän velvollisuuksien sekä heikon sosiaaliturvan vuoksi he eivät kuitenkaan halua perustaa omaa yritystä. Työn laskuttaminen TyökkäriX:n kautta on omaa yritystä helpompi tapa toimia ja se vapauttaa resurssit tuottavan työn tekemiseen.

Sinulla on yritys ja haluaisit harjoittaa sivuelinkeinona jotain muuta toimialaa.

Olet esimerkiksi maatalousyrittäjä ja haluaisit suorittaa keikkaluontoisia sivuelinkeinosuoritteita, joiden liikevaihto ylittää maatalouden liikevaihdon.

Tai olet esimerkiksi taksiyrittäjä ja haluat osa-aikaisen sivuelinkeinon.

Haluat testata suunnitelmiasi riskittömästi ennen oman yrityksen perustamista.

TyökkäriX:n kautta voit testata tarjoamiesi töiden ja palveluiden kysyntää ja hintatasoa. Voit myös harjoitella töittesi markkinointia, sekä tehdä asiakashankintaa tarvitsematta perustaa omaa yritystä. Mikäli toimintasi on menestyksellistä, voit milloin tahansa perustaa oman yrityksen, ja siirtyä toimimaan sen kautta. Mikäli aiot hakea starttirahaa, ei toiminnan aloittaminen TyökkäriX:n kautta ole este starttirahan myöntämiselle.

Hyvästä ideasta huolimatta suunnitelmat eivät aina toteudu toivotulla tavalla. Saattaa käydä niinkin, ettei työ vastaakaan odotuksiasi. Mikäli olet aloittanut toiminnan omalla yritykselläsi, edellyttää yrityksen lopettaminen mm. kaupparekisterin lopettamisilmoituksen tekemistä, yrittäjäeläkkeen irtisanomista sekä alv- ja ennakkoperintärekisteröinnin lakkauttamista. Työvoimatoimisto saattaa myös määrätä karenssin ennen työttömyyspäivärahan saamista.

Mikäli olet toiminut TyökkäriX:n kautta, on toiminnan lopettaminen helppoa, eikä vaadi ilmoittamista mihinkään. Voit saada työttömyyspäivärahaa heti töiden loputtua.

Haluaisit työskennellä itsenäisesti, mutta et halua menettää työttömyysturvaasi.

Oman toiminimen tai yrityksen perustettuasi menetät käytännössä mahdollisuuden saada työttömyyskorvausta. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi, mikäli toimit esim. alalla, jolla on kausivaihteluita tai työ on projektiluontoista. Toimiessasi TyökkäriX:n kautta olet palkansaaja, etkä menetä työttömyysturvaasi.

Haluat toimia yrittäjämäisesti päätyösi lisäksi.

Varsinkin toimittaessa sivutoimisesti oman päätyön ohella, on aikaa rajoitetusti käytössä. TyökkäriX:n kautta toimiessasi voit keskittyä tuottavaan toimintaan, tarvitsematta käyttää aikaa paperitöihin sekä muihin yrittäjän velvollisuuksiin. Mikäli jäät päätyöstäsi työttömäksi, saattaa oma yritys estää työttömyyskorvauksen saannin. Toimiessasi TyökkäriX:n kautta tätä vaaraa ei ole.

Olet työtön ja haluat työllistää itsesi.

Vaikka alallasi ei olisikaan avoimia työpaikkoja, se ei silti välttämättä tarkoita, etteikö yrityksissä olisi tarvetta lisätyövoimalle. Yritys saattaa kuitenkin olla haluton solmimaan työsuhdetta työn projektiluonteisuuden, kausittaisen vaihtelun tai jonkun muun syyn vuoksi. Tällöin mahdollisuus maksaa työsi helposti laskulla madaltaa työllistämiskynnystä. TyökkäriX:n kautta voit laskuttaa työsi helposti, tarvitsematta perustaa sitä varten omaa yritystä.

Toimit yrittäjänä, mutta haluat helpomman tavan toimia.

Mikäli paperityöt ja yrittäjän velvollisuudet vievät liikaa aikaa tai tuntuvat muutoin hankalilta, tarjoaa TyökkäriX helpomman tavan toimia. Voit jatkaa toimintaasi TyökkäriX:n kautta saumattomasti, hyödyntäen liike- ja asiakassuhteitasi.

Et pääse ennakkoperintärekisteriin.

Mikäli sinulla on verovelkaa, ei perustamaasi yritystä todennäköisesti tulla hyväksymään verottajan ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuuluminen on käytännössä välttämätöntä, jotta voit laskuttaa työsi. Toimiessasi TyökkäriX:n kautta et tarvitse omaa ennakkoperintärekisteröintiä, koska TyökkäriX laskuttaa työsi.