TyökkäriX on riskittömämpi vaihtoehto omalle yritykselle.

TyökkäriX:n kautta voit työskennellä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti ilman omaa yritystä. Laskutamme työsi, käsittelemme kulusi ja maksamme toimintasi tuloksen sinulle palkkana, sekä hoidamme sosiaali- ja eläketurvasi. Olet töiden ajan työsuhteessa TyökkäriX:iin, töiden väliseltä ajalta sinulla on mahdollisuus saada työttömyyskorvausta. Toimiessasi kauttamme sinulla ei ole lainkaan paperitöitä. Ilmoitat laskutettavat työsi, sekä mahdolliset työn tekemisestä aiheutuneet kulusi. Voit siis täysin keskittyä työsi markkinointiin ja tuottavaan työntekoon.

TyökkäriX:n kautta toimit itsenäisesti, kuten toimisit omassakin yrityksessä. Sovit itse suoraan asiakkaasi kanssa työsi hinnasta sekä muista ehdoista. Kuten omassakin yrityksessä, ovat työn tekemisestä aiheutuneet kulut vähennyskelpoisia. Ansiosi muodostuvat tehdyn työn hinnasta ja määrästä. TyökkäriX maksaa myynnistä palkkana toimijan osuuden (vähentäen asiakkaan maksamasta laskusta alv:n, osuuskunnan osuuden, sotu-maksun ja työnantajan vakuutusmaksut).

TyökkäriX:n tarkoituksena on jäsenten ja sopimuskumppaneiden työllistymisen tukeminen, taloudenpidon hoitaminen ja markkinointi sekä itsenäiseen elinkeinotoimintaan avustaminen.

- Ammattitaitoa

- Monialaista osaamista

- Yrittäjähenkisyyttä

- Yhteistyöhalua